IL-Modellen

InnovationsLærings-modellen tager udgangspunkt i fem faser. Jeg har designet modellen, da jeg mener, at de modeller, der i dag arbejdes med i skolen, ikke medtænker faglighed og læring. Det gør dem ikke dårlige, og IL-modellen er også inspireret af andre modellers brugbare elementer. Modellen indeholder fem faser, hvor netop fase 1 og 5 sikrer innovation i en skoletænkning, og fase 2 – 4 i højere grad bruges som et procesværktøj til projektarbejde. Brugt i et sammenhæng sikrer modellen elevernes læring i et innovativt sammenhæng.

FASE 1 – Faglighed, facts og viden
Eleverne opnår forståelse for den viden og de problematikker, der i forvejen ligger inden for den faglighed, I beskæftiger jer med. Det sker gennem den daglige undervisning, observationer og undersøgelser i felten, interviews med faglige eksperter mv. Det er i denne fase, at du som lærer sætter fokus på dine fags kompetenceområder samt Fælles Mål.

FASE 2 – Idégenerering
Fra fase 1 har eleverne fundet eller fået et opdrag, de skal arbejde med. Et opdrag er typisk et problem, der skal løses eller et behov, der skal tilfredsstilles. Fase 2 er meget tids- og lærerstyret, og pointen er, at eleverne føres igennem forskellige aktiviteter, der får deres kreative og legesyge tankegang i spil. De skal ende ud med kæmpe mængde mere eller mindre realistiske idéer til løsning af opdraget.

FASE 3 – Idékvalificering og udvælgelse
Denne fase er igen meget lærerstyret. Eleverne skal nu gå mere grundigt til værks og med en analyserende og udviklende tilgang gøre deres idéer bedre og mere realistiske. De ender med at udvælge den idé, der er mest værdiskabende – igen ud fra aktiviteter faciliteret af underviseren.

FASE 4 – Skab værdien!
Så tager eleverne fat! Inden for de af læreren fastlagte rammer arbejder eleverne selvstændigt frem til det færdige produkt/fremlæggelse er kommet ud over rampen. De må tage kontakt til eksterne partnere – dels for at optimere deres løsninger og sikre, at deres idé ikke allerede er lavet og dels for at lægge et realistisk budget for realiseringen. Læreren skal være bevidst om sin vejlederrolle og acceptere, at arbejdets resultat endnu er ukendt.

FASE 5 – Evaluering og læring
Læringsfasen er i skolemæssig sammenhæng den vigtigste. Ingen læring – ingen nytte! Evaluering af udbyttet forgår i en tredeling. Evaluering af selve projektets proces og resultat, evaluering af elevernes faglige udbytte i forhold til fx lærerens opstillede læringsmål fra fase 1 og slutteligt evaluering af de relationelle kompetencer, eleverne har opnået gennem arbejdet.